Leerlingen en leraren niet kritisch met Google

Soms is een nieuwbericht een bevestiging van iets dat je al lang wist. Gisteren had ik dat gevoel bij het zien van een RTL4-nieuwsitem over het promotie-onderzoek van onderwijskundige Amber Walraven. Op vrijdag 19 december as. verdedigt zij aan de Open Universiteit haar proefschrift Becoming a critical researcher. Effects of instruction to foster transfer. Het is goed dat voor dit onderwerp nu media-aandacht is, want zorgwekkend zijn de resultaten van het onderzoek zeker.

Leerlingen blijken na een Google-search vooral te selecteren op Nederlandse informatie, snelle antwoorden, leuke sites en sites met plaatjes. Soms beoordelen ze de betrouwbaarheid van informatie, maar dan uitsluitend op grond van de titel of de samenvatting. Er wordt heel wat lukraak geknipt en geplakt!

Volgens Walraven kunnen ook leraren niet goed met informatie omgaan. “Docenten vertonen precies hetzelfde gedrag wanneer zij iets opzoeken dat buiten hun vakgebied valt. Dan kunnen ook zij betrouwbare pagina’s niet goed onderscheiden van onbetrouwbare. Soms slaan ze bepaalde sites over omdat daar te veel plaatjes op staan”, aldus Walraven in BN/De Stem.

Er is ook hoop: de door Walraven ontwikkelde lesmethode blijkt effect te hebben; de scholieren zijn veel kritischer geworden. Wat ik mooi vind is dat de lessen niet door de bibliotheek en als speciaal vak gegeven worden, maar dat leraren ze integreren in hun lessen. Leerlingen moeten in werkstukken verantwoordling afleggen over de gebruikte sites, en ook aangeven op grond waarvan ze de sites hebben uitgekozen. Ik pleit hier al lang voor: informatievaardigheid moet in elke vezel van het onderwijs doordringen en niet een kunstje van de bibliotheek zijn. Het onderwerp zou verplicht in de curricula van lerarenopleidingen moeten worden opgenomen.Bij de vormgeving en uitvoering daarvan willen bibliotheken graag helpen!

RTL4 nieuwsuitzending kijk naar bericht: Scholieren checkten slecht

Persbericht Open Universiteit

Bericht NRC

 

Vertrouwen in Fiducia?

Vandaag staat de bibliotheek op de voorpagina van de Volkskrant. Een ROC in Zwolle en de Openbare Bibliotheek Zwolle hebben een nieuwe zoekmachine ontwikkeld die leerlingen voor verdrinken in Google moet behoeden én meer klanten naar de bibliotheek moet lokken. De nieuwe zoekmachine heet Fiducia. Ik heb een kijkje genomen, maar nog niet uitgebreid getest. Er wordt gewerkt met de Aquabrowser, maar daar kom je pas nadat je als leerling hebt aangegeven welke opleiding je volgt. Dat is handig, je komt kennelijk in een voorgesorteerde set terecht. Ik koos de bakkersopleiding, en zocht op brood. Kom ik toch nog good old Herman tegen! Het geheel ziet er trouwens mooi uit! Ik zou daar als leerling ook wel gebruik van willen maken maar ik ben vele jaartjes ouder dan de doelgroep. Ben erg benieuwd hoe het daar in Zwolle gaat lopen!

Een Shanachie in Nederland?

Via het weblog van Michael Stephens (Tame the web) kwam ik op het spoor van een Amerikaanse bibliothecaresse die een tocht heeft gemaakt langs een aantal Nederlandse bibliotheken. Haar foto’s zijjn te zien op Flickr.

Een verslag van haar tour heb ik niet kunnen vinden, alleen deze foto’s. Als je ze zo bij elkaar ziet hebben we toch wel prachtige bibliotheken in Nederland.

Twitteren tijdens Magna Commoditas

Tijdens de Magna Commoditas lezing hebben we met drie personen getwitterd. Ik had dit idee opgedaan tijdens de Internet Librarian Conference, waar volop gewtitterd werd. Mijn eerste indruk toen was dat het mij niet erg zinvol leek, al die korte berichtjes. Weer terug in Leiden bekeek ik de betreffende berichtjes nog eens, en zag ik veel informatieve tekstjes en url’s. Het leek wel of ik van lezingen waar ik bij geweest was het schriftelijke verslag zag. Daarom hebben we het nu ook in Leiden uitgeprobeerd. We hebben een speciaal twitterkanaal voor de lezing geopend: http://tweetchannel.com/mcleiden. Hierop kan je alle berichtjes terugvinden. Het is erg rjip en groen door elkaar, bekijk het zelf maar eens. Als twitteraar had ik de ervaring dat het lastig was om zowel te schrijven als goed te luisteren. Maar je bent wel zelf meer met de "stof" bezig, een actievere houding dan tijdens gewoon luisteren. Wat me tegenviel was dat ik het niet voor elkaar kreeg om de langere url’s goed weer te geven. Ik heb begrepen dat daar een truc voor is, maar dat is me niet gelukt. Het was in elk geval wel een leuk experiment. En ik heb begrepen dat een van de deelnemers ‘s avonds aan tafel een heel goeie beurt maakte bij haar puberzonen en IT-echtgenoot: nu kon zij ze eens iets nieuws vertellen!

Big Brother in de catalogus

Gisteren op de Magna Commoditaslezing lieten we wat web2.0 toepassingen in bibliotheken zien. Onder andere de catalogus van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, waaraan gegevens uit LibraryThing zijn toegevoegd. Een voorbeeld van zo’n titel is Nineteen eighty-four. De gegevens uit LT zijn "onder de streep" duidelijk herkenbaar. We toonden ook een catalogus waarbij dit onderscheid tussen metadata van catalogiseerders en metadata uit LT niet zo duidelijk zichtbaar is. Dit riep onmiddellijk de discussie op of wij als bibliotheek onze gegevens moeten vermengen met die van "leken". Ook in Utrecht heeft die discussie gespeeld, en heeft men gekozen voor de oplossing met de streep tussen officiele metadata en metadata uit LT. Ik vind die oplossing wel charmant. De tags uit LT zijn dan misschien niet wetenschappelijk verantwoord en niet gestandaardiseerd, maar het zijn wel de zoektermen die klanten kennelijk bij dit boek bedenken, zoals big brother. Ik hoop dat we in Leiden ook de discussie aangaan over dit soort diensten.

 

 

ILI 2008 Congresverslag Making Wiki’s

Karolien Selhorst (OB Vlissingen) presenteerde een interessant verhaal over het inrichten van een wiki als vervanger van een intranet. het betreft een omvangrijk project, dat op het moment van de presentatie ruim een half jaar lip, en nog niet tot een concreet product heeft geleid. Problemen die opgelost moesten worden waren o.a.

– hoe selecteren we goede wiki-software?

– waar hosten we we de wiki

– kunnen onze medewerkers omgaan met wiki’s: advies: laat ze eerst 23 dingen volgen

– verzorg trainingen in het gebruik

– richt het beheer goed in (beheer kost tijd)

– ontwerp zorgvuldig de inituiele structuur en inhoud van de wiki en spreek onderling wikiquette af

– vergeet niet de wiki te promoten bij alle betrokkenen.

 

 

ILI 2008 Congresverslag 23 Things

23 Things (23dingen in het Nederlands) staat erg in de belangstelling. Er werden maar liefst 2 sessies aan besteed. Ik hoorde presentaties uit Portugal, Zweden en Noorwegen. Enige bevindingen:

– medewerkers nemen 23dingen op in hun CV. Blijjkt erg goed te werken, ze voelen zich uptodate, en zijn zelfverzekerd.

-23dingen zijn er erg veel, en niet alles is relevant voor de bibiotheekpraktijk

– laat het management ook meedoen, dat vergroot de motivatie en het committment van medewerkers

– kick-off party

– geef naast de webcursus ook iedere week een open workshop, waar mensen ter plekke (en met hulp) hun opdrachten kunnen uitvoeren

– maak een soort bezemklas, waar mensen die het toch willen afronden terecht kunnen

 

ILI 2008 Congresverslag Effectivenes of library websites; information literacy deel 2

De presentatie van de City University Law School uit London (Emily Allbon) was erg interessant. Zij heeft een website Lawbore gemaakt waarmee ze haar studenten op verschillende wijze bedient. Zo heeft ze een chatforum, hot docs, top picks en voor onderzoekers aparte topic guides. Een onderdeel is een wiki, Learnmore, waarin allerlei cursussen zijn ondergebracht. Niet alleen over de bibliotheek of informatievaardigheid, maar ook over het pleiten in een rechtzaal. Leuk detail: op alle filmpjes figureren haar broer en vader!

 

ILI 2008 Congresverslag Information Literacy deel 1

De eerste presentatie (Tommy Yeung) uit Hong Kong trok een grote schare publiek, dat na afloop massaal teleurgesteld de zaal verliet. Want waarom geeft iemand een presentatie over de wijze waarop Youtube wordt ingezet bij informatievaardigheidscursussen zonder ook maar één filmpje te laten zien? Het gaat (waarschijnlijk) over dit filmpje. (in het Chinees) :-/

Ik ben weggelopen naar een andere presentatie;  helaas was dit een Chinese mevrouw die onverstaanbaar Engels sprak. Weer de zaal uit:=(