7Dingen in Leiden succes

Dit voorjaar waren 91 bibliotheekmedewerkers van de Leidse universitaire bibliotheken actief met allerlei web2.0 toepassingen. Zij deden dat in het kader van de online cursus 7Dingen. Deze cursus werd vanuit de Universiteitsbibliotheek aangeboden.

De eerste week bestond uit een introductie, de laatste week vond de evaluatie plaats. Elke tussenliggende week bestond uit een onderdeel dat deelnemers aanmoedigde tot het uitproberen van een "ding". Omdat de ervaring uit andere bibliotheken leert dat 23 dingen erg veel tijd kosten, en veel deelnemers daarom na enkele dingen afhaken, hebben we in Leiden gekozen voor een beperkte variant. De volgende onderwerpen zijn behandeld:

Aanmelden en Gmail account nemen, iGoogle instellen
Blog maken (bij voorkeur het Leidse weblog)
RSS instellen (Googel reader)
Social bookmarking (Delicious)
Librarything
Wiki’s
Intranet van de bibliotheken
Netwerken, waaronder bibliotheek2.0

Daarnaast werd gedurende enkele vakantieweken een pauzeprogramma aangeboden waarin twitteren en Flickr en Picasa werden behandeld. Deelnemers die alle onderdelen hadden volbracht maakten kans op een iPod.

De cursus werd afgesloten met een bijeenkomst waarop ideeën over de mogelijkheden van web2.0 in het Leidse werden uitgewisseld. Denk daarbij aan:
– Verrijking van de catalogus met informatie uit web2.0 bronnen, zoals LibraryThing en Amazon
– Items uit de Bijzondere Collecties via Wikipedia meer in het zonnetje zetten
– Flickr inzetten voor items uit de Bijzondere Collecties, waar we nog niet genoeg over weten
– Communities inrichten voor academische communicatie
– 7Dingen-café: een paar keer per jaar komen we bij elkaar in informele sfeer en wisselen we nieuwe ontwikkelingen in web2.0-sfeer uit
– weblogs maken voor onze communicatie met klanten.

Alle ideeën zijn bij elkaar geplaatst in een mindmap. Sommige ideeën waren mooi beschreven in blog. Als dat het geval was, dan is er een link aangebracht naar de betreffende blogpost.

De Leidse cursus had ten opzichte van andere 23dingen cursussen enkele nieuwe elementen ingevoerd. Zo werd er, naast het weblog waarop de cursusteksten werden gepubliceerd, ook gebruik gemaakt van een cursuscommunity, die vormgegeven was met behulp van NING. Deze community werd enthousiast gebruikt om vragen te stellen en om contact met andere deelnemers te maken. Omdat de deelnemers uit diverse Leidse bibliotheken afkomstig werd vooral dit laatste aspect door veel mensen als extra waardevol ervaren. Daarnaast was er elke cursusweek een huiswerkuurtje ingeroosterd in een computerlokaal in de UB. Daar werd door een kleine maar trouwe groep deelnemers gebruik van gemaakt.

Het weblog van de cursus en de community blijven online beschikbaar. Zo nu en dan zullen daar nieuwe web2.0 toepassingen gepubliceerd worden. Ook kunnen mensen de cursus nog steeds volgen, alhoewel de coaching inmiddels is gestopt.

Chat met de bieb

Sinds enkele dagen kan er met de bibliotheken van de Universiteit Leiden
gechat worden. Dat is handig als je snel antwoord op je vraag wilt hebben.
Informatiespecialisten van de bibliotheek
geven  antwoord via chat op werkdagen
tussen 9 en 12 uur. De chat is te vinden via het vraagteken op de website of de
knop “stel een vraag” of  “ask a librarian” onder andere in de Catalogus en de
Digitale Bibliotheek. Tot april biedt de bibliotheek chatten als proef aan,
daarna kijken we aan de hand van de ervaringen óf en hoe we de dienst verder
kunnen uitbreiden. Naast vragen zijn ook tips voor verbetering van deze
dienstverlening van harte welkom
. Uiteraard via de
chat!  

Big Brother in de catalogus

Gisteren op de Magna Commoditaslezing lieten we wat web2.0 toepassingen in bibliotheken zien. Onder andere de catalogus van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, waaraan gegevens uit LibraryThing zijn toegevoegd. Een voorbeeld van zo’n titel is Nineteen eighty-four. De gegevens uit LT zijn "onder de streep" duidelijk herkenbaar. We toonden ook een catalogus waarbij dit onderscheid tussen metadata van catalogiseerders en metadata uit LT niet zo duidelijk zichtbaar is. Dit riep onmiddellijk de discussie op of wij als bibliotheek onze gegevens moeten vermengen met die van "leken". Ook in Utrecht heeft die discussie gespeeld, en heeft men gekozen voor de oplossing met de streep tussen officiele metadata en metadata uit LT. Ik vind die oplossing wel charmant. De tags uit LT zijn dan misschien niet wetenschappelijk verantwoord en niet gestandaardiseerd, maar het zijn wel de zoektermen die klanten kennelijk bij dit boek bedenken, zoals big brother. Ik hoop dat we in Leiden ook de discussie aangaan over dit soort diensten.

 

 

ILI 2008 Congresverslag Effectivenes of library websites; information literacy deel 2

De presentatie van de City University Law School uit London (Emily Allbon) was erg interessant. Zij heeft een website Lawbore gemaakt waarmee ze haar studenten op verschillende wijze bedient. Zo heeft ze een chatforum, hot docs, top picks en voor onderzoekers aparte topic guides. Een onderdeel is een wiki, Learnmore, waarin allerlei cursussen zijn ondergebracht. Niet alleen over de bibliotheek of informatievaardigheid, maar ook over het pleiten in een rechtzaal. Leuk detail: op alle filmpjes figureren haar broer en vader!

 

ILI 2008 Congresverslag Keynote Shanachie Story

Drie vrolijke video-boys (Erik Boekesteijn, Jaap van de Geer en Geert van den Boogaard) van het DOK (Openbare Bibliotheek Delft) toerden deze zomer door de USA, en bezochten een groot aantal (openbare) bibliotheken en spraakmakende bibliothecarissen. Het project is bekend onder de naam Shanachie Tour. Ze maakten een boek en een DVD, (in mijn bezit) en zorgden voor een ongebruikelijke keynote. Vol video’s en live Skype contacten met bekenden all over te world. Een beetje van de sfeer is terug te zien in de video’s van Jaap van de Geer op Vimeo. Je kunt je afvragen wat de presentatie bracht, het was allemaal snel en oppervlakkig. De DVD ga ik binnenkort bekijken; ik denk dat daarin meer diepgang zit.

Ze gingen vanuit London door naar Monterey, en zitten nu in Jamaica!

ILI 2008 Congresverslag Next Generation Libraries

In een levendige bijeenkomst gingen Michael Stephens, Michael Casey en Thomas Brevik in op allerlei aspecten van de bibliotheek van de toekomst. Gedurende de bijeenkomst werd er driftig getwitterd; allerlei stellingen en vragen werden via twitter bij Michale Stephens op zijn laptop zichtbaar. Hij reageerde vaak direct, zodat zelfs mensen uit Canada inbreng hadden in de discussie. Een groot aantal Twitters (of noem je het Tweets) is te vinden op de Twitterpagina van Owen Stephens. Hoe het Michael Stephens uitwerkte beschrijft hij in zijn blog Tame the Web. De discussie was verdeeld in twee sessies. Enkele opmerkelijke uitspraken:

– de bibliotheek van de toekomst is groen (duurzaam meubilair, zonne-energie, virtueel..) (Brevik)

– zet ontwikkelcapaciteit op toegang via i-Phone

– ben daar waar je klanten zijn, rijd desnoods met een hotdogkar (ask-a-librarian) over de campus

– wat is belangrijker: een goede (academische) bibliotheekopleiding of de juiste attitude? Uit de Twitters: Brevik: Dewey didn’t have a library degree. Casey: And look what he gave us!. Medewerkers in front-office hebben andere skills nodig dan mensen in back office

One thing about all interfaces: they suck; My interface" – the interface that suits you. Might be an iPhone – or a B-O-O-K…; laten we de handen ineen slaan en de macht overnemen van de uitgevers; laten wij verantwoordelijk worden voor de interfaces.

– Het L-Word valt: moeten we de library wel library blijven noemen? Ja!

– De bibliotheek is een van de laatste plekken waar je kunt zijn zonder dat er iets moet.

– Google laat ons Boolean gebruiken zonder dat je er een cursus voorhoeft te volgen.

 

 

 

 

ILI 2008 Congresverslag The OPAC and library of the future

Joy Palmer onderzoekt op welke wijze COPAC (de Britse gemeenschappelijke catalogus) kan worden toegerust met web2.0 functionaliteiten. Uitgangspunt hierbij is dat klanten web2.0 services verwachten. Naar mijn mening is het goede dat ken zich niet meer bezighoudt met de vraag óf web2.0 functionaliteit moet worden toegevoegd, maar om de vraag wélke functionalietietn het zouden moeten zijn. Klanten kennen Amazon en Google Books en verwachten netwerkfuncties en personalisatiemogelijkheden. zoals customisation. en herkenning van het klantgedrag bij voorgaande sessies. Er is van dit alles nog niets te zien in COPAC, er wordt vooralsnog alleen over gediscussieerd, o.a. in het blog van Palmer en in rapportages van JISC.

 

Rurik Thomas Greenal uit Noorwegen vertelde een inspirerend verhaal over het UBit 2010 project van de Universiteit van Trondheim. Ook hier worden nieuwe diensten aan de catalogus toegevoegd, en wordt gezocht naar een manier waarop klantenparticipatie beter tot zijn recht zou kunnen komen. Inmiddels is er een aantal producten gereed: een library-toolbar, een Opac Widget en een wonder van eenvoud: een button met duim op of duim omlaag waarmee klanten feedback op geleverde diensten kunnen geven. Voor wie Noors kan lezen: er is een blog beschikbaar.

Overigens is OCLC met WorldCat ook bezig allerlei Web2.0 snufjes toe te voegen aan de catalogus.