Een dikke PIL

 

Enkele dagen geleden verscheen een nieuw rapport van het Project Information Literacy (PIL). Dit project loopt al enkele jaren en behelst een grootschalig onderzoek naar het informatiegebruik onder Amerikaanse studenten. Michael Eisenberg, van de Big6, is één van de projectleiders. Voor het nieuwste rapport zijn ruim 8300 studenten bevraagd naar hun informatiegedrag bij het uitvoeren van een onderzoeksopdracht.
De belangrijkste bevindingen: 

 •  Er wordt risicoloos en langs bekende paden naar informatie gezocht
 •  Webbronnen worden niet klakkeloos overgenomen als informatiebron, maar de gebruikte evaluatiecriteria zijn erg oppervlakkig
 •  Bronnen uit bibliotheekbestanden (databases) worden nog veel minder kritisch geevalueerd
 •  Het beoordelen van informatie wordt niet ervaren als een afzonderlijke stap in een proces
 •  Studenten worstelen het allermeest met de start van een onderzoek: het opstellen van een onderzoeksvraag en het inperken van een onderzoeksvraag
 •  Veelgebruikte bronnen zijn lijsten met verplichte of aanbevolen literatuur
 •  Er wordt voor dit doel weinig gebruikt gemaakt van web2.0

De onderzoekers constateren op basis van al hun onderzoeken dat er een drietal “gaps” bestaan tussen de wijze waarop het onderwijs en onderwijsbibliotheken met informatie omgaan en de wijze waarop studenten het gebruiken.

1. De literatuurlijsten die aangeboden worden bevatten veelvuldig verwijzingen naar boeken in de bibliotheek, waar studenten het liefst alles digitaal raadplegen
2. De bibliotheken maken een ongelofelijke hoeveelheid informatiebronnen toegankelijk, waar studenten het liefst een klein aantal vertrouwde bronnen gebruiken
3. Veel bibliotheekinstructies zijn gericht op het werken met specifieke databases, terwijl studenten juist behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van het reguleren van het grote informatieaanbod

De schrijvers pleiten voor het herijken van informatievaardigheidsonderwijs. Meer aandacht voor beoordelen, interpretatie en synthese zijn volgens hen de sleutelcompetenties voor de 21e eeuw. Bovendien moeten we af van instructies in het gebruik van specifieke databases. Instructies moeten zich meer gaan richten op het opzetten van een goede onderzoeksstrategie en het ondersteunen van het onderzoeksproces.

Naast het rapport is er een speels filmpje dat in het kort de belangrijkste conclusies in beeld brengt.

2 thoughts on “Een dikke PIL

 1. Amber, De uitkomst verrast mij niet, het is wél prettig dat dit de uitkomst is van een grootschalige studie. Voor zover mij bekend speelt het informatievaardighedenonderwijs hier niet in alle gevallen voldoende op in. Gelukkig is het denken over het herijken van informatievaardigheidsonderwijs in Nederland inmiddels ook gestart. Door middel van een enquete onder alle UKB bibliotheken willen we de situatie beter in kaart brengen. De resultaten hiervan zijn begin 2011 te verwachten.

 2. Anneke,

  Geweldig dit! Zeer waardevol voor informatievaardigheden onderwijs, en weer een boost voor onderzoek op dit gebied!
  Mijn instrument voor het meten van informatievaardigheden en met name beoordelen blijkt dus zeker gestoeld op een bepaalde behoefte, en op resultaten uit onderzoek waaruit blijkt dat dit een probleem is! Altijd fijn om te lezen!
  Is dit voor jou een verrassende uitkomst? Speelt het onderwijs in bibliotheken hier al voldoende op in?

Leave a Reply