Inspiratie met TED

Sinds enige tijd ben ik in de ban van TED. TED is een kleine organisatie (gestart in 1984) die grootse conferenties organiseert waar mensen uit wetenschap, kunst en amusement bijeen komen.  De belangrijkste presentaties worden op ted.com gepubliceerd. Wat een inspirerende mensen zie je daar langskomen! En wat een ideeënrijkdom! Sinds ik een iPad heb kan ik mijn favoriete filmpjes ook downloaden en offline bekijken. In een koude trein hartverwarmend! Mijn persoonlijke favorieten: Steven Johnson over innovatie en inspiratie; Dan Pin kover motivatie; Pranav Mistry over sixthsense technology. Morgen vindt in de Stadsschouwburg in Amsterdam ook een TED bijeenkomst plaats onder de naam http://www.tedxamsterdam.com/.  Met Nederlandse sprekers (oa Nobelprijswinnaar Gerard t Hooft en Hans Teeuwen) en een groot aantal buitenlandse gasten. Ik heb gelezen dat SURF de bijeenkomst live gaat streamen.Maar ongetwijfeld kunnen we de presentaties later ook weer terugkijken.

Een dikke PIL

 

Enkele dagen geleden verscheen een nieuw rapport van het Project Information Literacy (PIL). Dit project loopt al enkele jaren en behelst een grootschalig onderzoek naar het informatiegebruik onder Amerikaanse studenten. Michael Eisenberg, van de Big6, is één van de projectleiders. Voor het nieuwste rapport zijn ruim 8300 studenten bevraagd naar hun informatiegedrag bij het uitvoeren van een onderzoeksopdracht.
De belangrijkste bevindingen: 

  •  Er wordt risicoloos en langs bekende paden naar informatie gezocht
  •  Webbronnen worden niet klakkeloos overgenomen als informatiebron, maar de gebruikte evaluatiecriteria zijn erg oppervlakkig
  •  Bronnen uit bibliotheekbestanden (databases) worden nog veel minder kritisch geevalueerd
  •  Het beoordelen van informatie wordt niet ervaren als een afzonderlijke stap in een proces
  •  Studenten worstelen het allermeest met de start van een onderzoek: het opstellen van een onderzoeksvraag en het inperken van een onderzoeksvraag
  •  Veelgebruikte bronnen zijn lijsten met verplichte of aanbevolen literatuur
  •  Er wordt voor dit doel weinig gebruikt gemaakt van web2.0

De onderzoekers constateren op basis van al hun onderzoeken dat er een drietal “gaps” bestaan tussen de wijze waarop het onderwijs en onderwijsbibliotheken met informatie omgaan en de wijze waarop studenten het gebruiken.

1. De literatuurlijsten die aangeboden worden bevatten veelvuldig verwijzingen naar boeken in de bibliotheek, waar studenten het liefst alles digitaal raadplegen
2. De bibliotheken maken een ongelofelijke hoeveelheid informatiebronnen toegankelijk, waar studenten het liefst een klein aantal vertrouwde bronnen gebruiken
3. Veel bibliotheekinstructies zijn gericht op het werken met specifieke databases, terwijl studenten juist behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van het reguleren van het grote informatieaanbod

De schrijvers pleiten voor het herijken van informatievaardigheidsonderwijs. Meer aandacht voor beoordelen, interpretatie en synthese zijn volgens hen de sleutelcompetenties voor de 21e eeuw. Bovendien moeten we af van instructies in het gebruik van specifieke databases. Instructies moeten zich meer gaan richten op het opzetten van een goede onderzoeksstrategie en het ondersteunen van het onderzoeksproces.

Naast het rapport is er een speels filmpje dat in het kort de belangrijkste conclusies in beeld brengt.

NVB 2010: scharrelsprekers

Het was een dolle boel in de Reehorst in Ede. Ruim 1100 bezoekers van het NVB Jaarcongres 2010 ondergingen de cabareteske acts van Maarten van Rossum en dhr. Kantelberg. Van Rossum mompelde op zijn bekende wijze ruim drie kwartier over zijn ervaringen met bibliotheken. Hij was er niet vrolijk van geworden. Zijn van sarcasme bol staande “keynote” was echter tussen de regels door óók een warm pleidooi voor meer klantgericht werken in bibliotheken. Waarbij ik me wel voortdurend afvroeg of de klant van Rossum ooit tevreden zou zijn.

De volgende spreker was dhr Kantelberg. En stotterende stoethaspel, die verhaalde over de succesfactoren van bibliotheken, tussendoor allerlei erg foute grappen over vrouwen rondstrooiend. Gelukkig bleek al snel dat we hier te maken hadden met een cabaretier, Onno Innemee.

Ik hou van cabaret. Toch verwacht ik van een keynote een inspirerend verhaal, ik wil graag iets nieuws horen. Zeker op een congres dat Innovatie in de titel heeft staan. Het ochtendgedeelte bleef daar helaas ver bij achter. 

Daarna was het de beurt aan talrijke sprekers die in diverse zaaltjes hun presentatiekunsten vertoonden. Want dat was wat me dit jaar het meeste opviel: een presentatie hou je niet meer áchter het spreekgestoelte, maar je loopt heen en weer over het podium. Een gewoonte die we kennen uit de Apple-shows van Steve Jobs, en die nu kennelijk is doorgedrongen tot Nederlandse congressen. Steve kán het, maar de Nederlandse scharrelsprekers moeten nog even oefenen. Niet alleen lopen maar vooral ook geïnspireerd spreken!

 

Hans Appel (ooit werkzaam bij Apple) liet voorbeelden zien van nieuwe technologie waarbij sensoren als zintuigen van mensen gaan opereren. Bijvoorbeeld de Livescribe, http://www.livescribe.com/nl/  een erg slimme pen. Zijn boodschap: Durf nieuwe dingen te bedenken, de techniek kan álles verwezenlijken.  

 

Rob Grim is data librarian bij de Universiteit van Tilburg. Waarschijnlijk is hij de enige Nederlander met deze functie, en als je zijn functie-eisen ziet, zal hij dat voorlopig ook wel blijven! Toch is het verzamelen, ontsluiten en beschikbaarstellen van dataverzamelingen een vak van de nabije toekomst. Zijn presentatie én zijn artikel in Informatie Professional zijn zeer de moeite waard.

 

Arno Reuser kende ik alleen van naam als beheerder van de NEDBIB lijst. Zijn humoristische presentatie, gebaseerd op zijn ervaringen als bibliothecaris van de militaire inlichtingendienst was uit het leven gegrepen. Vooral zijn illustratie van de gebrekkige kennis van de gemiddelde internetgebruiker over internet (http://www.youtube.com/watch?v=o4MwTvtyrUQ)  was erg herkenbaar.

 

Gert Goris hield namens UKB een presentatie over Learning Spaces. Een lastige naam voor een werkgroep van het UKB die zich bezighoudt met de rol van de bibliotheek in de leeromgeving van de student in het hoger onderwijs. Informatievaardigheden, scriptie-ateliers, zichtbaar zijn in de digitale leeromgeving, allemaal onderwerpen die hier de revue passeerden. Lees het artikel in Informatie Professional om alles hierover te weten te komen.

 

Annette Dortmund van OCLC nam ons mee de wolk in. Prima verhaal over cloud computing en de wijze waarop we daar in bibliotheken mee te maken gaan krijgen.

 

Naast alle sprekers is een NVB congres ook een prima netwerkomgeving. Weer veel mensen gesproken en informatie uitgewisseld.