Google Scholar is gegroeid.

En wéér komt Google Scholar in een onderzoek fantastisch uit de bus! Eerder besprak ik al enkele artikelen over Scholar in dit blog (http://74120.weblog.leidenuniv.nl/2009/07/23/title-205). In een nog niet gepubliceerd artikel van Chen* wordt op overtuigende wijze aangetoond dat Scholar steeds beter scoort. Chen onderzocht de dekking van Scholar met betrekking tot een achttal databases. Hij reproduceert een onderzoek uit 2005, waarin Scholar nog niet zo overtuigend scoorde. Wat bleek in 2010: Scholar biedt 100% dekking voor Emerald, JSTOR. Project Muse scoort 98%. ACS (een chemisch bestand), Oxford University Press, SpringerLink en University of Chicago Press scoren ook 100%. Alleen ERIC blijft wat achter in de resultaten; dat blijkt veroorzaakt door het feit dat Scholar een groot aantal referenties van ERIC als "niet-wetenschappelijk" beschouwt. Dat betreft vooral grijze literatuur. Alle wetenschappelijke artikelen uit ERIC werden 100% gevonden. Dit gevoegd bij resultaten van eerdere onderzoeken (oa Cambridge Journals, Highwire Press, Pubmed, Sage en ScienceDirect allen tussen 95% en 100%) maakt duidelijk dat Scholar inmiddels een zeer volledige bron is geworden voor wetenchappers. Een vraag die Chen dan ook terecht stelt is of bibliotheken nog langer licenties moeten onderhouden op bibliografische bestanden zónder fulltext. Ook de inhoud van ons informatievaardigheidsonderwijs moeten we maar eens onder de loep nemen. Al die lastige interfaces van databases kunnen we misschien wel gaan overslaan. We kunnen ons beter gaan richten op selecteren en beoordelen van resultaten, want die krijg je in overvloed, met Scholar!  

 

 * Xiaotian Chen. Google Scholar’s dramatic coverage improvement five years after debut. Serials Review (2010). In Press. 

4 thoughts on “Google Scholar is gegroeid.

 1. Los van de dekkingsgraad is het zeker niet zo dat Google Scholar (GS) andere bestanden en/of informatiespecialisten overbodig maakt. Voor eenvoudige vragen is GS handig. En ja, soms zelfs superieur aan een bestand als PubMed. Zelf gebruik ik GS zo nu en dan naast mijn reguliere set van bestanden uit opportunistisch oogpunt. Maar voor complexere, genuanceerde vragen zie ik nog geen verbetering. Sterker, voor gecompliceerde vragen is GS ongeschikt & onwetenschappelijk.

  Uit actuele onderzoeken die bijv. PubMed en GS naast elkaar leggen, lijken twee conclusies te kunnen worden getrokken:
  – GS en PubMed zijn complementair;
  – PubMed is beter / meer specifiek op het gebied van klinische informatie.

  Dus, bibliothecarissen die hun dedicated databases gaan annuleren, zouden mijns inziens op herexamen moeten, want verstaan hun vak niet.

  Groetjes,

  Jan W. Schoones
  Walaeus Bibliotheek
  http://twitter.com/walaeus

  Thiele RH, Poiro NC, Scalzo DC, Nemergut EC. Speed, accuracy, and confidence in Google, Ovid, PubMed, and UpToDate: results of a randomised trial. Postgrad Med J. 2010 Aug;86(1018):459-65.
  Freeman MK, Lauderdale SA, Kendrach MG, Woolley TW. Google Scholar versus PubMed in locating primary literature to answer drug-related questions. Ann Pharmacother. 2009 Mar;43(3):478-84.
  Falagas ME, Ntziora F, Makris GC, Malietzis GA, Rafailidis PI. Do PubMed and Google searches help medical students and young doctors reach the correct diagnosis? A pilot study. Eur J Intern Med. 2009 Dec;20(8):788-90.
  Anders ME, Evans DP. Comparison of PubMed and Google Scholar literature searches. Respir Care. 2010 May;55(5):578-83.
  Mastrangelo G, Fadda E, Rossi CR, Zamprogno E, Buja A, Cegolon L. Literature search on risk factors for sarcoma: PubMed and Google Scholar may be complementary sources. BMC Res Notes. 2010 May 10;3:131.

 2. dag Anneke,
  snelle actie!
  Ik vraag me nav dit onderzoek af of er geen exacte vergelijking van een willekeurige database met GS per tijdschrift incl inhoud gemaakt kan worden. Dat zou nog meer inzicht geven in de waarde van GS.
  groet, Dorien

Leave a Reply