Smeltende gletschers en informatievaardigheid

De laatste 20 jaar houdt een internationale groep wetenschappers onder de noemer Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)(ook wel bekend als VN klimaat panel) zich bezig met het monitoren van het klimaat en klimaatverandering. Het IPCC heeft zich ontwikkeld tot een gezaghebbend orgaan over deze materie, en ontving zelfs de Nobelprijs voor de Vrede voor haar werkzaamheden,  tót het vierde rapport in 2007 verscheen. Critici, van politici tot wetenschappers, buitelden over elkaar heen, want er werden nogal wat onzorgvuldigheden in het rapport gevonden. Zo bleek dat Himalaya-gletschers helemaal niet zo snel smolten als was beschreven, en werd in het rapport gemeld dat bij een stijgende zeespiegel maar liefst 55% van Nederland blank zou komen te staan, terwijl slechts 25% van de Nederlandse in de ark moet plaatsnemen. Vanwege alle commotie werd besloten dat een onderzoekscommissie, waarin oa Dijkgraaf, moest uitzoeken hoe het zo ver had kunnen komen. Hun eindrapport verscheen op 30 augustus. In de pers lekte al uit dat het IPCC gebruik had gemaakt van scripties van studenten en artikelen uit een bergsporttijdschrift. Het eindrapport van de onderzoeksocmmissie, te vinden op de website van deze commissie, rept ook uitgebreid over onzorgvuldig gebruik van literatuur. Uit de Nederlandse samenvatting:  
"Het gebruik van zogenaamde ‘grijze literatuur’ uit ongepubliceerde of niet peer-reviewed bronnen staat ter discussie, hoewel dergelijke informatie- en gegevensbronnen vaak relevant zijn en geschikt voor opname in de assessmentrapporten. Problemen ontstaan doordat auteurs zich niet houden aan de richtlijnen van het IPCC voor de evaluatie van dergelijke bronnen en omdat die richtlijnen te vaag zijn, zo stelt de commissie. Het IPCC moet die richtlijnen specifieker maken en bepalingen toevoegen over de toelaatbaarheid van bepaalde soorten literatuur, en strikt op de naleving ervan toe zien. Zo kan worden gegarandeerd dat ongepubliceerde en niet peer-reviewed literatuur als zodanig wordt aangemerkt."
Zie hier het belang van het onderwijs in informatievaardigheid geillustreerd! Onderwijs waarin niet alleen zoeken naar informatie aan bod komt, maar vooral nadruk ligt op het wetenschapppelijk publicatieproces (wat is peer-review?) en het selecteren van kwalitatief goede bronnen. Het is jammer dat er eerst iets écht mis moet gaan, maar we hebben nu wél wat in handen om onderwijs te overtuigen dat informatievaardighed toch heus een academische vaardigheid is!