Scoringsrubriek informatievaardigheid

Jos van Helvoort is trots.Zijn artikel over de ontwikkeling van de scoringsrubriek voor informatievaardigheid is geplaatst in de Journal of Information Literacy 2010 (4), 1. Ik heb al eerder aangegeven dat ik erg blij ben met deze scoringsrubriek. Te vaak wordt informatievaardigheid als een stokpaardje van bibliotheken gezien, terwijl het "slechts" een middel is om een doel te bereiken. Het doel is het schrijven van goede (wetenschappelijke) artikelen of andere publicatievormen, of het doen van verantwoord wetenschappelijk onderzoek. De scoringsrubriek wordt ingezet bij de beoordeling van een publicatie. De docent gebruikt het instrument om de informatievaardigheid van de student te toetsen, waarbij zowel eindproduct als proces onder de loep worden genomen. De scoringsrubriek maakt daarbij onderscheid tussen professioneel  en inadequaat gedrag, hetgeen geillustreerd wordt met voorbeelden.

Ondanks mijn enthousiasme plaats ik twee kanttekeningen bij de methodiek.
1. Hoe informatievaardig is de docent? Uit diverse onderzoeken blijkt dat daar wel wat op valt af te dingen. Jos haalt geregeld een artikel aan dat ik samen met anderen in 2006 publiceerde over dit probleem (In drie uur bewust onbekwaam; Informatie Professional 2006 (10) 11). Hij geeft echter geen oplossing voor het probleem.
2. Wat nu als de inhoud van het eindproduct van de student briljant is, maar de scoringsrubriek aangeeft dat de score onder de maat is? Komt dat voor? Of is dat onmogelijk? En wat in zo’n geval te doen? Om een voorbeeld te geven: was Archimedes informatievaardig toen hij in bad zat en "Eureka" riep?  

De scoringsrubriek is door een aantal mensen uit universiteitsbibliotheken een klein beetje aangepast voor gebruik in het wetenschappelijk onderwijs. Dat is natuurlijk in overleg met Jos van van Helvoort gebeurd. Belangrijkste toevoeging is een achtste rubriek waarin de zoekstrategie aandacht krijgt. Hierbij een uitdrukkelijk verzoek van Jos: als de scoringsrubriek gebruikt wordt, wil je hem dan laten weten hoe dat is verlopen en op welke manier de rubriek is ingezet. Jos deed ons in dat kader nog een interessante suggestie: zet de scoringsrubriek in als peer-assessment, waarbij studenten elkaars producten beoordelen.  

Scoringsrubriek wetenschappelijke onderwijs (pdf)
Toelichting scoringsrubriek (pdf)

One thought on “Scoringsrubriek informatievaardigheid

  1. Ha Anneke,

    Deze blogpost kwam ik pas vanochtend op het spoor. Uiteraard wil ik reageren op je kanttekeningen.

    – De ervaringen die ik zelf met de scoringsrubriek opdoe op De Haagse Hogeschool leren me dat het schema ook goed als een breekijzer kan worden ingezet om docenten bewust te maken van hun eigen tekortkomingen op dit gebied. Naast een beoordelingsinstrument voor docenten en voor peer / self assessment, heeft het dus ook een functie om de kwaliteit van een curriculum en die van de uitvoering daarvan te verhogen. Een interessant artikel over de verschillende functies die een scoringsrubriek kan hebben: Reddy, Y. & Andrade, H. (2010). A review of rubric use in higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 35 (4), 435-448.

    – Eureka! : Het voorbeeld dat je geeft is wellicht een apocrief verhaal. Maar eigenlijk doel je op de mogelijkheid dat iemand geheel op eigen kracht tot een geniaal inzicht komt. De gedachte dat dat mogelijk is spreekt menigeen aan maar is niet erg in overeenstemming met de praktijk van wetenschappelijk of toegepast onderzoek. “Standing on the shoulders of Giants” als een leidend principe is dat veel meer en dat is waarom informatievaardigheid door velen wordt beschouwd als een kerncompetentie van hoger opgeleiden.

Leave a Reply