EMTACL10: Keynote Lorcan Dempsey

 

Emtacl10 werd geopend met een presentatie van Lorcan Dempsey, vice president van OCLC met als titel: The network has reconfigured whole industries. What will it do to academic libraries? Het was een complex verhaal dat ook nog eens onderbroken werd door een (loos) brandalarm. De rode draad in zijn betoog was dat veel bibliotheken hetzelfde doen, en dat men te weinig focust op waarin men onderscheidend is. Om het kort door de bocht te stellen: je kunt als bibliotheek beter je energie steken in datgene waarin jij uniek bent (bijzondere collectie-onderdelen) én in wat je via je je eigen instelling bijna moeiteloos krijgt aangeleverd, zoals research data en expertise van onderzoekers. Deze insteek noemt hih "inside out": laat zien wat je hebt. Daarnaast bestaat er een "outside in": datgene wat je inkoopt via licenties. In deze optiek ontwikkelt een collectie zich vooral selectief en doelgericht rondom die onderwerpen waarop de bibliotheek "uniek" is. Andere onderdelen van de collectie (boeken) brengen we onder in een regionaal depot. 80% van de collectie is gelicenceerd materiaal.
Deze benadering heeft hij uitgewerkt in de collection grid.

Een ander thema in zijn presentatie (en aansluitend bij het vorige) is de rol van bibliotheken in netwerken. Discovery happens elsewhere: zorg ervoor dat jouw collecties te vinden zijn in Google Books, Wikipedia etc. Biedt jouw collecties aan in de netwerken waar studenten en onderzoekers zijn. Een ander voorbeeld van netwerken is de Library outside the library (LOL) van Cornell University. Cornell doet nog meer wat de goedkeuring van Dempsey kreeg: zij harvesten per wetenschapper de output en brengen dat op een overzichtelijke manier naar buiten. Reputation management noemt hij dit. Volgens Dempsey zijn mensen en hun expertise de belangrijkste entry point. De eerste resultaten van Google op jouw naam zijn je persoonlijke homepage. Nog een ander voorbeeld van de manier waarop academische bibliotheek onderzoekers kunnen bedienen is het Center for Digital Research and Scholarship.

Deze presentatie was een mooie start van dit congres; in elk geval voldoende stof tot nadenken. 

 

 

 

 

Be Sociable, Share!

Leave a Reply