Ugame Ulearn 2010

Het was geen grap, want op 1 april vond werkelijk het jaarlijkse Ugame Ulearn congres in Delft plaats. Ook dit jaar weer een dag vol verrassingen. Prettig afwijkend van de reguliere congresmores. Zo werden we al bij de ingang verrast door hippe meiden die vol aandacht een compliment opschreven. Dat was zo vrolijk, de dag kon al niet meer stuk. Verder kwam er een goochelaar langs, een spreker die vol vuur bleek te drummen en tenslotte nog een buikdanseres. Het motto van dit jaar, de user experience, werd ook door de organisatoren waargemaakt.

De dag werd aan elkaar gepraat door Father Roderick, de podcastende priester. Hij was er vorig jaar ook en wat hij met bibliotheken heeft vat hij op zijn manier samen: "I’m interested in using new media in traditional organizations". Zijn eigen website loopt over van verbazingwekkende berichten op het grensvlak van religie, fantasie en games.  zijn humor, zijn spitsvondigheid en zijn perfecte Engels maakten hem tot een geweldige presentator van deze dag. 

De eerste spreker was David Lee King, hoofd van de digitale ontwikkelafdeling van de Topeka Public Library. Zijn presentatie Desiging the digital experience ging over klantgerichte websites, die meer bieden dan een informatieportaal. De website moet een "experience" bieden, waarbij hij voorbeelden liet zien van Starbucks, McDonalds en Harley Davidson.  Sites die je als klant bezoekt nadat je een product van deze branches hebt gekocht; je wil meer over je product weten, of er meer mee doen. Op de vraag of hij bibliotheken kent die een site hebben die voldoet aan deze criteria kon hij er slechts twee noemen; die van zijn eigen bibliotheek en die van Darian Library. Sites met in het hart een weblog. De slides van zijn presentatie zijn te vinden op zijn persoonlijke homepage. 

Ook de tweede spreker, Michael Edson, van Smithsonian Institution (de musea van Washington) maakt een klantgerichte website. Uit onderzoek bleek dat vrijwel niemand de site van het instituut kent, terwijl er erg veel kwalitatief goede informatie op staat. De oorzaak hiervoor ligt volgens Edson aan de statische manier waarop de site nu is opgebouwd. Doel van de nieuwe website is meer dan nu sámen met de klanten communities in te richten rondom de vele onderwerpen waar Smithsonian zich mee bezighoudt. Hierbij wordt gestreefd naar tweerichting verkeer: de klanten kunnen informatie toevoegen aan de teksten van Smithsonian, maar ook delen van de site gebruiken voor hun eigen sites. Samen met de klanten een website maken, en delen van de website beschikbaar stellen tbv gebruik door klanten. De gecompliceerde presentatie van Edson is te vinden op Slideshare. 

Na een lange break, waarin allerlei korte presentaties op de zeepkist (oa Lukas Koster van de UbA met de nieuwe mobiele website*)en een stille disco veel publiek trokken, kwam de volgende spreker tot ons via Skype. In een razende monoloog van een ruim half uur sprak Gary Vaynerchuck over zijn successtory. Het amerikaanse verhaal: een Russisch immigrantenkind, als opvolger van zijn ouders in een drankwinkel raakt hij geinteresseerd in wijn en de cultuur om wijn heen. Hij begint een wijnwebsite en verdient hier miljoenen mee. Nu maakt hij gebruik van social media en geldt hij als expert op dat gebied. Hij is auteur van Crush it (buy the experience). Dat boekje kregen we allemaal mee, dankzij de sponsoring van NBD/Biblion. Het zal aan mij liggen, maar ik heb het niet zo op deze manier van personal branding. Mij té Amerikaans.

Tenslotte kwam Michael Stephens aan het woord. Deze bibliotheekprofeet, met Messiaans uiterlijk en dito gebaren geheel passend op Witte Donderdag, staat bekend om zijn inspirerende presentaties. Het was inderdaad een geweldige presentatie, maar er kwam wel héél erg veel voorbij. In ruim 130 dia’s, waar meestal maar 1 woord op staat, liet hij ons alle hoeken van het bibliotheekveld zien. Wat mij het meeste aansprak waren zijn voorbeelden van de manier waarop bibliotheken met klanten omgaan, zowel in positieve als in negatieve zin. Ondanks zijn dynamiek (hij liep rond, ging de trappen op, zat op de rand van het podium, beende weer weg) moet ik  zeggen dat ik op het laatst de draad kwijt raakte. Het was toen inmiddels al na vijven, dat zal er mede debet aan zijn.

 

De dag werd afgesloten door een hilarisch slotwoord van  Eppo van Nispen.  

Er zijn uiteraard meer verslagen van deze zeer geslaagde dag verschenen, oa door twee bekende biebbloggers: 

Jantweepuntnul BlogParty-web. De tweets van de dag (het backchannel) zijn gebundeld onder #ugul10.

*) Een mooi voorbeeld van het nieuwe project-credo: Think Big; Start Small; Move Fast.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply