IJdeltuiterij gevaar voor volksgezondheid?

In de Volkskrant van 10 februari moppert Roel Coutinho over de rol van wetenschappers in een aantal belangrijke kwesties, zoals de vaccinaties tegen baarmoederhalskanker en de Mexicaanse griep. In de tijd dat deze debatten speelden verscheen elke avond wel een deskundige met een mening op tv. Vaak verscheen dezelfde avond een andere deskundige met een volstrekt andere mening op een andere zender. Met als gevolg dat wij, het volk, in verwarring achterbleven. Wat te doen, prikken of niet?  De media laten in dit soort zaken graag deskundigen opdraven, zeker als ze een eigenwijze mening hebben. En die deskundigen zijn ijdel genoeg om zich hiervoor te lenen. Waar kennen we dat van?

YouTube Preview Image

Het is een lastige positie voor de wetenschap. Het publieke debat vraagt snelle antwoorden, de wetenschap vraagt zorgvuldige (en langdurige) onderzoeken. Goede wetenschapsvoorlichters zouden hier een rol kunnen spelen. En laat al die ijdeltuiterige deskundigen intussen aan hun onderzoeken doorwerken. Dat is voor iedereen het beste, niet in de laatste plaats voor de volksgezondheid.  

Be Sociable, Share!

Leave a Reply