Docenten beoordelen informatievaardigheid

Jos van Helvoort (Haagse Hogeschool) verdient met zijn nieuwe "scoringsrubriek voor informatievaardigheden" een grote pluim! Hij brengt informatievaardigheid waar het wezen moet: midden in het onderwijs. Het door hem ontwikkelde instrument om na te gaan of een student informatievaardig is, richt zich namelijk op het eindproduct van studenten, zoals een werkstuk of een paper. Een beoordelaar (docent) kan aan de hand van een aantal ‘scoringsrubrieken’ de wijze van informatiegebruik scoren. zo moet de docent zich oa buigen over de kwaliteit van de gebruikte bronnen en over de wijze waarop de student daaraan gekomen is. Informatievaardigheid als middel om een doel (goeie papers schrijven) te bereiken, soms wordt het vergeten. Jos belooft in IP van oktober een artikel over deze werkwijze te publiceren. Ik hoop in dat artikel antwoord te vinden op 2 vragen die mij nog bezighouden:

– hoe verhoudt deze score zich tot de algehele beoordeling van een paper?

– wát als de docent zéf niet informatievaardig is?

De scoringsrubriek is te downloaden via de HBO-kennisbank.

Be Sociable, Share!

3 thoughts on “Docenten beoordelen informatievaardigheid

  1. @Anneke,
    Ik heb wel ideeën voor een ander artikel in een onderwijskundig tijdschrift (information literacy is immers veel meer een “learning issue” dan een “library issue” – Patricia Breivik) maar prioriteit heeft nu eerst een uitgebreider engelstalig artikel voor het Journal of Information Literacy. Daar kan ik ook beter dan in IP ingaan op de meer onderzoeksachtergronden van de scoringsrubriek: hoe is hij ontwikkeld, wat zijn de testresultaten etc.

  2. Jos, vergat ik nog te zeggen: plaats je jouw artikel ook in een onderwijstijdschrift?

  3. Ha Anneke,
    heel erg bedankt voor je positieve reactie. Op je 2e vraag ga ik zeker in, ook naar aanleiding van jouw artikel (samen met Annette en Caroline) uit 2006. Je 1e vraag: dat is inderdaad problematisch. Er is nog zoveel meer dan informatievaardigheid. Bij de evaluatie van het gebruik van de scoringsrubriek op de defensie-academie (onder andere met Maarten van Veen) is dat inderdaad aan de orde geweest. In het artikel in IP ga ik daar niet verder op in. Ik heb wel een uitgebreider Engelstalig artikel in voorbereiding dat daar aandacht aan zal besteden in de sectie ‘limits of the research’.

    Interessant in dit verband is ook een studie van al weer 10 jaar geleden van Louise Limberg ( http://informationr.net/ir/5-1/paper68.html ). Opvallende conclusie: er is een sterke correlatie tussen informatievaardigheid en inhoudelijke kwaliteit.

Leave a Reply