7Dingen in Leiden succes

Dit voorjaar waren 91 bibliotheekmedewerkers van de Leidse universitaire bibliotheken actief met allerlei web2.0 toepassingen. Zij deden dat in het kader van de online cursus 7Dingen. Deze cursus werd vanuit de Universiteitsbibliotheek aangeboden.

De eerste week bestond uit een introductie, de laatste week vond de evaluatie plaats. Elke tussenliggende week bestond uit een onderdeel dat deelnemers aanmoedigde tot het uitproberen van een "ding". Omdat de ervaring uit andere bibliotheken leert dat 23 dingen erg veel tijd kosten, en veel deelnemers daarom na enkele dingen afhaken, hebben we in Leiden gekozen voor een beperkte variant. De volgende onderwerpen zijn behandeld:

Aanmelden en Gmail account nemen, iGoogle instellen
Blog maken (bij voorkeur het Leidse weblog)
RSS instellen (Googel reader)
Social bookmarking (Delicious)
Librarything
Wiki’s
Intranet van de bibliotheken
Netwerken, waaronder bibliotheek2.0

Daarnaast werd gedurende enkele vakantieweken een pauzeprogramma aangeboden waarin twitteren en Flickr en Picasa werden behandeld. Deelnemers die alle onderdelen hadden volbracht maakten kans op een iPod.

De cursus werd afgesloten met een bijeenkomst waarop ideeën over de mogelijkheden van web2.0 in het Leidse werden uitgewisseld. Denk daarbij aan:
– Verrijking van de catalogus met informatie uit web2.0 bronnen, zoals LibraryThing en Amazon
– Items uit de Bijzondere Collecties via Wikipedia meer in het zonnetje zetten
– Flickr inzetten voor items uit de Bijzondere Collecties, waar we nog niet genoeg over weten
– Communities inrichten voor academische communicatie
– 7Dingen-café: een paar keer per jaar komen we bij elkaar in informele sfeer en wisselen we nieuwe ontwikkelingen in web2.0-sfeer uit
– weblogs maken voor onze communicatie met klanten.

Alle ideeën zijn bij elkaar geplaatst in een mindmap. Sommige ideeën waren mooi beschreven in blog. Als dat het geval was, dan is er een link aangebracht naar de betreffende blogpost.

De Leidse cursus had ten opzichte van andere 23dingen cursussen enkele nieuwe elementen ingevoerd. Zo werd er, naast het weblog waarop de cursusteksten werden gepubliceerd, ook gebruik gemaakt van een cursuscommunity, die vormgegeven was met behulp van NING. Deze community werd enthousiast gebruikt om vragen te stellen en om contact met andere deelnemers te maken. Omdat de deelnemers uit diverse Leidse bibliotheken afkomstig werd vooral dit laatste aspect door veel mensen als extra waardevol ervaren. Daarnaast was er elke cursusweek een huiswerkuurtje ingeroosterd in een computerlokaal in de UB. Daar werd door een kleine maar trouwe groep deelnemers gebruik van gemaakt.

Het weblog van de cursus en de community blijven online beschikbaar. Zo nu en dan zullen daar nieuwe web2.0 toepassingen gepubliceerd worden. Ook kunnen mensen de cursus nog steeds volgen, alhoewel de coaching inmiddels is gestopt.

Be Sociable, Share!

One thought on “7Dingen in Leiden succes

  1. Hoi Anneke,

    Wat mooi om te lezen dat het zo’n succes is geworden. Uiteraard verbaast me dat niets met jou aan het roer :-). Ik vind de mindmap ook erg mooi en wat een goed idee om een Ning-site op te zetten. Hulde dus aan de UB Leiden!!!

    Hartelijke groet van Wilma

Leave a Reply