And the winner is: Google Scholar!

Uit vergelijkend warenonderzoek naar de prestaties van Google Scholar en 11 bibliografische databases blijkt dat Scholar op veel belangrijke punten het beste scoort. Dat staat in het artikel Google Scholar Search Performance: comparative recall and precision, van William H.Walters (portal: Libraries and the Academy 9 (2009) 1, 5-24). Scholar werd aan een zorgvuldig uitgedachte test onderworpen en vergeleken met databases zoals Academic Search Elite, ArticleFirst, EconLit, Medline (PubMed), Social Science Citation Index (World of Science) en Socindex. Het onderwerp waarmee getest werd kwam uit het domein van de sociale wetenschappen. Het artikel is te ingewikkeld om hier eventjes samen te vatten, maar een belangrijke conclusie die we kunnen trekken is dat wij (bibliothecarissen) ons beeld van de superieure bibliografische databases moeten bijstellen. Scholar doet het op sommige punten beter. Zelfs het gemis aan een gecontroleerde vocabulaire (keywords, trefwoorden, thesauri) wordt weerlegd: waarschijnlijk levert de enorme database waarin Scholar (vaak fulltext) zoekt veel winst op ten opzichte van de meer gespecialiseerde en dus kleinere bestanden mét gecontroleerde vocabulaires. De recall (vangst, de mate van effectiviteit van de database om relevante treffers te vinden) is groot; Scholar staat daarmee in de top 4. Vaak is het zo dat bij een grote vangst de precisie gering is. Precisie betekent hier het aantal écht relevante publicaties, de ruis is eruit gefilterd. In totaal staat Scholar hier op plaats 8, maar kijken we naar de eerste 20 treffers dan schiet Scholar naar de 3e plek! Kortom: in elk geval voor sociale wetenschappers is Scholar een prima startpunt voor literatuursearches. Je kunt bovendien (in de preferences) instellen dat je een link naar de collectie (e-)journals van jouw bibliotheek wilt hebben. Op die manier zoek je met Scholar en heb je een grote kans om het fulltext in je bibliotheek aan te treffen.  

Be Sociable, Share!

7 thoughts on “And the winner is: Google Scholar!

  1. Hi Anneke Dirkx ……. Google scholar is a good indexed databases zoals Academic Search Elite . I have got a lot of e-books from Google scholar . keeep posting such an nice articles.

  2. Het artikel verwijst wel degelijk naar Web of Science (niet: World of Science) en met name naar de Social Sciences Citation Index. En Google Scholar geeft net als de andere bestanden ook toegang tot de full-text versie als je instelling een licentie heeft. Het voordeel van die dure databases als Web of Science en PsycINFO is dat je systematisch, via de indexen, na kunt gaan wat er in zit. Er is wel heel veel onderzoek nodig om aan te tonen dat Google Scholar een al of niet bruikbare database is.

  3. Ja, dat moeten we blijven doen.Google Scholar biedt de zoekinterface, de databases bieden de (vaak) de fulltext.

  4. Maar wat moeten wij nu als bibliotheek? Toch maar duizenden euro’s per jaar blijven betalen voor vele databases die steeds minder gebruikt worden door studenten en die nu toch ook niet zo fantastisch blijken als wij dachten, of allemaal overstappen op google scholar?

  5. Ik was vandaag in Nijmegen om daar cursus te geven, maar mocht het genoegen smaken om dit artikel toch maar even op mijn USB stick te zetten. Nuttige kost. Bedankt voor de tip.

Comments are closed.