Van 23 naar 7dingen

Volgende week maandag (2 maart) start bij de Universiteit Leiden de cursus 7Dingen. De cursus is bedoeld voor medewerkers van de bibliotheken die op een speelse manier kennis willen maken met een aantal web2.0 toepassingen (dingen). Deze cursus is grotendeels gebaseerd op 23Dingen, een cursus die internationaal door zeer veel bibiotheekmedewerkers gevolgd wordt. Ook in Nederland zijn er talloze mensen mee bezig. Hoe komt het dat we van 23 naar 7 dingen zijn afgeslankt? Daar is een aantal redenen voor.

Als eerste: 23Dingen zijn niet echt 23 dingen, maar het is een cursus van 23 weken/opdrachten. Als ik de eerste week (introductie en Gmail aanmaken) en de laatste week (evaluatie) niet mee tel, dan kom ik op 14 dingen. Bij de UvA werd 23dingen (Spoetnik) al eerder afgeslankt tot 11 dingen en het werden er 10 in Twente (Twente12).

Ten tweede: bij collegabibliotheken bleek het aantal deelnemers dat de eindstreep haalde niet zo groot te zijn. Het is lastig te achterhalen waar dat precies aan heeft gelegen, maar een van de mogelijke oorzaken is het feit dat ook 11 dingen, een inleiding en een evaluatie voor een behoorlijk lange cursusduur zorgen.

Ten derde: een aantal dingen wordt in Leiden als niet relevant voor het werk gezien. Dat is jammer want o.a. Flickr, Youtube, podcasting en muziek zijn daardoor afgevallen. Hierdoor ontstaat het riciso dat deelnemers de cursus geheel en al als "werk" ervaren, waar in de oorspronkelijke opzet ook het recreatieve element, de mogelijkheid om de cursus ook voor privétoepassingen te gebruiken, juist nadrukkelijk aanwezig was. Aan de andere kant; als we daardoor meer mensen over de eindstreep loodsen is dat toch ook heel mooi.

Leiden zal op nog een aantal punten gaan afwijken van de gangbare 23dingen-"klonen". We gaan gebruik maken van onze Leidse weblog-applicatie, waar nu al voor elke universiteitsmedewerker een weblog klaarstaat. Tevens hebben we de teksten over WordPress gehandhaafd, zodat men kan kiezen voor Leidse weblog of WordPress. Daarnaast gaan we al vanaf de start een community voor deelnemers gebruiken; deze community is gemaakt in NING. Om iedereen zoveel mogelijk door moeilijke passages te helpen houden we elke week een huiswerkuurtje, waarbij coaches aanwezig zullen zijn. Tenslotte zal een van de onderdelen een module zijn over het intranet dat de bibliotheken sinds enkele weken in gebruik hebben. Dit onderdeel is niet voor mensen van buiten Leiden te volgen, alle andere onderdelen zijn openbaar toegankelijk.

Voor de teksten hebben we gebruik mogen maken van Spoetnik van de UvA, waar we uiteraard erg blij mee zijn. Ook onze cursus wordt onder Creative Commons weer beschikbaar gesteld voor de volgende (universiteits)bibliotheek die het stokje wil overnemen.

2 thoughts on “Van 23 naar 7dingen

  1. Ik kan me iets voorstellen bij het overslaan van iets als podcasting, maar Flickr, YouTube en muziek (last.fm)? Ben erg benieuwd naar de motivering waarom deze eruit gehaald zijn, want ik denk dat er juist voorbeelden te over zijn die de relevantie van deze tools voor bibliotheken bewijzen. Zoals http://www.flickr.com/commons bijvoorbeeld.

Leave a Reply