Twitteren tijdens Magna Commoditas

Tijdens de Magna Commoditas lezing hebben we met drie personen getwitterd. Ik had dit idee opgedaan tijdens de Internet Librarian Conference, waar volop gewtitterd werd. Mijn eerste indruk toen was dat het mij niet erg zinvol leek, al die korte berichtjes. Weer terug in Leiden bekeek ik de betreffende berichtjes nog eens, en zag ik veel informatieve tekstjes en url’s. Het leek wel of ik van lezingen waar ik bij geweest was het schriftelijke verslag zag. Daarom hebben we het nu ook in Leiden uitgeprobeerd. We hebben een speciaal twitterkanaal voor de lezing geopend: http://tweetchannel.com/mcleiden. Hierop kan je alle berichtjes terugvinden. Het is erg rjip en groen door elkaar, bekijk het zelf maar eens. Als twitteraar had ik de ervaring dat het lastig was om zowel te schrijven als goed te luisteren. Maar je bent wel zelf meer met de "stof" bezig, een actievere houding dan tijdens gewoon luisteren. Wat me tegenviel was dat ik het niet voor elkaar kreeg om de langere url’s goed weer te geven. Ik heb begrepen dat daar een truc voor is, maar dat is me niet gelukt. Het was in elk geval wel een leuk experiment. En ik heb begrepen dat een van de deelnemers ‘s avonds aan tafel een heel goeie beurt maakte bij haar puberzonen en IT-echtgenoot: nu kon zij ze eens iets nieuws vertellen!

Big Brother in de catalogus

Gisteren op de Magna Commoditaslezing lieten we wat web2.0 toepassingen in bibliotheken zien. Onder andere de catalogus van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, waaraan gegevens uit LibraryThing zijn toegevoegd. Een voorbeeld van zo’n titel is Nineteen eighty-four. De gegevens uit LT zijn "onder de streep" duidelijk herkenbaar. We toonden ook een catalogus waarbij dit onderscheid tussen metadata van catalogiseerders en metadata uit LT niet zo duidelijk zichtbaar is. Dit riep onmiddellijk de discussie op of wij als bibliotheek onze gegevens moeten vermengen met die van "leken". Ook in Utrecht heeft die discussie gespeeld, en heeft men gekozen voor de oplossing met de streep tussen officiele metadata en metadata uit LT. Ik vind die oplossing wel charmant. De tags uit LT zijn dan misschien niet wetenschappelijk verantwoord en niet gestandaardiseerd, maar het zijn wel de zoektermen die klanten kennelijk bij dit boek bedenken, zoals big brother. Ik hoop dat we in Leiden ook de discussie aangaan over dit soort diensten.