ILI 2008 Congresverslag Preservation for the Next Generation

De presentatie van Marieke Guy stond niet als eerste keus op mijn lijstje, maar heeft mij uiteindelijk meer gebracht dan ik verwacht had. Haar motto ontleende ze aan Brown and Duduif: The social life of information. "The most threatened documents in modern archives are usually not the oldest, but the newest". Haar verhaal behandelde een project van twee universiteiten (London en Bath) waarin getracht wordt verschillende stakeholders ervan te doordringen dat het noodzaak is om ook universitaire websites te archiveren. Het project heeft diverse producten opgeleverd, oa. een blog en een handboek over de wijze waarop websites gearchiveerd kunnen worden en wat de implicaties voor de organisatie zijn.

 

Eenmaal thuis ben ik meteen gaan kijken wat ik in de oude doos kon vinden van de (Rijks)Universiteit Leiden. De wayback machine van internet archive geeft als oudste pagina april 1997: gearchiveerde website van de Universiteit Leiden. Voor een nieueweling interessante kost!

Be Sociable, Share!

Leave a Reply