ILI 2008 Congresverslag The OPAC and library of the future

Joy Palmer onderzoekt op welke wijze COPAC (de Britse gemeenschappelijke catalogus) kan worden toegerust met web2.0 functionaliteiten. Uitgangspunt hierbij is dat klanten web2.0 services verwachten. Naar mijn mening is het goede dat ken zich niet meer bezighoudt met de vraag óf web2.0 functionaliteit moet worden toegevoegd, maar om de vraag wélke functionalietietn het zouden moeten zijn. Klanten kennen Amazon en Google Books en verwachten netwerkfuncties en personalisatiemogelijkheden. zoals customisation. en herkenning van het klantgedrag bij voorgaande sessies. Er is van dit alles nog niets te zien in COPAC, er wordt vooralsnog alleen over gediscussieerd, o.a. in het blog van Palmer en in rapportages van JISC.

 

Rurik Thomas Greenal uit Noorwegen vertelde een inspirerend verhaal over het UBit 2010 project van de Universiteit van Trondheim. Ook hier worden nieuwe diensten aan de catalogus toegevoegd, en wordt gezocht naar een manier waarop klantenparticipatie beter tot zijn recht zou kunnen komen. Inmiddels is er een aantal producten gereed: een library-toolbar, een Opac Widget en een wonder van eenvoud: een button met duim op of duim omlaag waarmee klanten feedback op geleverde diensten kunnen geven. Voor wie Noors kan lezen: er is een blog beschikbaar.

Overigens is OCLC met WorldCat ook bezig allerlei Web2.0 snufjes toe te voegen aan de catalogus.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply