ILI 2008 Congresverslag Next Generation Libraries

In een levendige bijeenkomst gingen Michael Stephens, Michael Casey en Thomas Brevik in op allerlei aspecten van de bibliotheek van de toekomst. Gedurende de bijeenkomst werd er driftig getwitterd; allerlei stellingen en vragen werden via twitter bij Michale Stephens op zijn laptop zichtbaar. Hij reageerde vaak direct, zodat zelfs mensen uit Canada inbreng hadden in de discussie. Een groot aantal Twitters (of noem je het Tweets) is te vinden op de Twitterpagina van Owen Stephens. Hoe het Michael Stephens uitwerkte beschrijft hij in zijn blog Tame the Web. De discussie was verdeeld in twee sessies. Enkele opmerkelijke uitspraken:

– de bibliotheek van de toekomst is groen (duurzaam meubilair, zonne-energie, virtueel..) (Brevik)

– zet ontwikkelcapaciteit op toegang via i-Phone

– ben daar waar je klanten zijn, rijd desnoods met een hotdogkar (ask-a-librarian) over de campus

– wat is belangrijker: een goede (academische) bibliotheekopleiding of de juiste attitude? Uit de Twitters: Brevik: Dewey didn’t have a library degree. Casey: And look what he gave us!. Medewerkers in front-office hebben andere skills nodig dan mensen in back office

One thing about all interfaces: they suck; My interface" – the interface that suits you. Might be an iPhone – or a B-O-O-K…; laten we de handen ineen slaan en de macht overnemen van de uitgevers; laten wij verantwoordelijk worden voor de interfaces.

– Het L-Word valt: moeten we de library wel library blijven noemen? Ja!

– De bibliotheek is een van de laatste plekken waar je kunt zijn zonder dat er iets moet.

– Google laat ons Boolean gebruiken zonder dat je er een cursus voorhoeft te volgen.

 

 

 

 

Be Sociable, Share!

Leave a Reply