ILI 2008 Congresverslag Making Wiki’s

Karolien Selhorst (OB Vlissingen) presenteerde een interessant verhaal over het inrichten van een wiki als vervanger van een intranet. het betreft een omvangrijk project, dat op het moment van de presentatie ruim een half jaar lip, en nog niet tot een concreet product heeft geleid. Problemen die opgelost moesten worden waren o.a.

– hoe selecteren we goede wiki-software?

– waar hosten we we de wiki

– kunnen onze medewerkers omgaan met wiki’s: advies: laat ze eerst 23 dingen volgen

– verzorg trainingen in het gebruik

– richt het beheer goed in (beheer kost tijd)

– ontwerp zorgvuldig de inituiele structuur en inhoud van de wiki en spreek onderling wikiquette af

– vergeet niet de wiki te promoten bij alle betrokkenen.

 

 

ILI 2008 Congresverslag 23 Things

23 Things (23dingen in het Nederlands) staat erg in de belangstelling. Er werden maar liefst 2 sessies aan besteed. Ik hoorde presentaties uit Portugal, Zweden en Noorwegen. Enige bevindingen:

– medewerkers nemen 23dingen op in hun CV. Blijjkt erg goed te werken, ze voelen zich uptodate, en zijn zelfverzekerd.

-23dingen zijn er erg veel, en niet alles is relevant voor de bibiotheekpraktijk

– laat het management ook meedoen, dat vergroot de motivatie en het committment van medewerkers

– kick-off party

– geef naast de webcursus ook iedere week een open workshop, waar mensen ter plekke (en met hulp) hun opdrachten kunnen uitvoeren

– maak een soort bezemklas, waar mensen die het toch willen afronden terecht kunnen

 

ILI 2008 Congresverslag Effectivenes of library websites; information literacy deel 2

De presentatie van de City University Law School uit London (Emily Allbon) was erg interessant. Zij heeft een website Lawbore gemaakt waarmee ze haar studenten op verschillende wijze bedient. Zo heeft ze een chatforum, hot docs, top picks en voor onderzoekers aparte topic guides. Een onderdeel is een wiki, Learnmore, waarin allerlei cursussen zijn ondergebracht. Niet alleen over de bibliotheek of informatievaardigheid, maar ook over het pleiten in een rechtzaal. Leuk detail: op alle filmpjes figureren haar broer en vader!

 

ILI 2008 Congresverslag Information Literacy deel 1

De eerste presentatie (Tommy Yeung) uit Hong Kong trok een grote schare publiek, dat na afloop massaal teleurgesteld de zaal verliet. Want waarom geeft iemand een presentatie over de wijze waarop Youtube wordt ingezet bij informatievaardigheidscursussen zonder ook maar één filmpje te laten zien? Het gaat (waarschijnlijk) over dit filmpje. (in het Chinees) :-/

Ik ben weggelopen naar een andere presentatie;  helaas was dit een Chinese mevrouw die onverstaanbaar Engels sprak. Weer de zaal uit:=(

 

ILI 2008 Congresverslag Keynote Shanachie Story

Drie vrolijke video-boys (Erik Boekesteijn, Jaap van de Geer en Geert van den Boogaard) van het DOK (Openbare Bibliotheek Delft) toerden deze zomer door de USA, en bezochten een groot aantal (openbare) bibliotheken en spraakmakende bibliothecarissen. Het project is bekend onder de naam Shanachie Tour. Ze maakten een boek en een DVD, (in mijn bezit) en zorgden voor een ongebruikelijke keynote. Vol video’s en live Skype contacten met bekenden all over te world. Een beetje van de sfeer is terug te zien in de video’s van Jaap van de Geer op Vimeo. Je kunt je afvragen wat de presentatie bracht, het was allemaal snel en oppervlakkig. De DVD ga ik binnenkort bekijken; ik denk dat daarin meer diepgang zit.

Ze gingen vanuit London door naar Monterey, en zitten nu in Jamaica!

ILI 2008 Congresverslag Next Generation Libraries

In een levendige bijeenkomst gingen Michael Stephens, Michael Casey en Thomas Brevik in op allerlei aspecten van de bibliotheek van de toekomst. Gedurende de bijeenkomst werd er driftig getwitterd; allerlei stellingen en vragen werden via twitter bij Michale Stephens op zijn laptop zichtbaar. Hij reageerde vaak direct, zodat zelfs mensen uit Canada inbreng hadden in de discussie. Een groot aantal Twitters (of noem je het Tweets) is te vinden op de Twitterpagina van Owen Stephens. Hoe het Michael Stephens uitwerkte beschrijft hij in zijn blog Tame the Web. De discussie was verdeeld in twee sessies. Enkele opmerkelijke uitspraken:

– de bibliotheek van de toekomst is groen (duurzaam meubilair, zonne-energie, virtueel..) (Brevik)

– zet ontwikkelcapaciteit op toegang via i-Phone

– ben daar waar je klanten zijn, rijd desnoods met een hotdogkar (ask-a-librarian) over de campus

– wat is belangrijker: een goede (academische) bibliotheekopleiding of de juiste attitude? Uit de Twitters: Brevik: Dewey didn’t have a library degree. Casey: And look what he gave us!. Medewerkers in front-office hebben andere skills nodig dan mensen in back office

One thing about all interfaces: they suck; My interface" – the interface that suits you. Might be an iPhone – or a B-O-O-K…; laten we de handen ineen slaan en de macht overnemen van de uitgevers; laten wij verantwoordelijk worden voor de interfaces.

– Het L-Word valt: moeten we de library wel library blijven noemen? Ja!

– De bibliotheek is een van de laatste plekken waar je kunt zijn zonder dat er iets moet.

– Google laat ons Boolean gebruiken zonder dat je er een cursus voorhoeft te volgen.

 

 

 

 

ILI 2008 Congresverslag Preservation for the Next Generation

De presentatie van Marieke Guy stond niet als eerste keus op mijn lijstje, maar heeft mij uiteindelijk meer gebracht dan ik verwacht had. Haar motto ontleende ze aan Brown and Duduif: The social life of information. "The most threatened documents in modern archives are usually not the oldest, but the newest". Haar verhaal behandelde een project van twee universiteiten (London en Bath) waarin getracht wordt verschillende stakeholders ervan te doordringen dat het noodzaak is om ook universitaire websites te archiveren. Het project heeft diverse producten opgeleverd, oa. een blog en een handboek over de wijze waarop websites gearchiveerd kunnen worden en wat de implicaties voor de organisatie zijn.

 

Eenmaal thuis ben ik meteen gaan kijken wat ik in de oude doos kon vinden van de (Rijks)Universiteit Leiden. De wayback machine van internet archive geeft als oudste pagina april 1997: gearchiveerde website van de Universiteit Leiden. Voor een nieueweling interessante kost!

ILI 2008 Congresverslag The OPAC and library of the future

Joy Palmer onderzoekt op welke wijze COPAC (de Britse gemeenschappelijke catalogus) kan worden toegerust met web2.0 functionaliteiten. Uitgangspunt hierbij is dat klanten web2.0 services verwachten. Naar mijn mening is het goede dat ken zich niet meer bezighoudt met de vraag óf web2.0 functionaliteit moet worden toegevoegd, maar om de vraag wélke functionalietietn het zouden moeten zijn. Klanten kennen Amazon en Google Books en verwachten netwerkfuncties en personalisatiemogelijkheden. zoals customisation. en herkenning van het klantgedrag bij voorgaande sessies. Er is van dit alles nog niets te zien in COPAC, er wordt vooralsnog alleen over gediscussieerd, o.a. in het blog van Palmer en in rapportages van JISC.

 

Rurik Thomas Greenal uit Noorwegen vertelde een inspirerend verhaal over het UBit 2010 project van de Universiteit van Trondheim. Ook hier worden nieuwe diensten aan de catalogus toegevoegd, en wordt gezocht naar een manier waarop klantenparticipatie beter tot zijn recht zou kunnen komen. Inmiddels is er een aantal producten gereed: een library-toolbar, een Opac Widget en een wonder van eenvoud: een button met duim op of duim omlaag waarmee klanten feedback op geleverde diensten kunnen geven. Voor wie Noors kan lezen: er is een blog beschikbaar.

Overigens is OCLC met WorldCat ook bezig allerlei Web2.0 snufjes toe te voegen aan de catalogus.

ILI 2008 Congresverslag Keynote Cloutier

Guy Cloutier opende het congres met een Ratelbandachtige voorstelling van 1,5 uur. Geen spiekbriefjes, geen powerpoint, maar een bij vlagen inspirerend verhaal over de wijze waarop je in organisaties innovaties kunt stimuleren en realiseren. Cloutier is auteur van hte boek The power of the future, Hoe stimuleer je innovatief denken volgens Cloutier? Heb het leuk op het werk, lach en relativeer. Geef mensen verantwoordelijkheid, stimuleer teamwerk en geef mensen waardering voor hun werk. Value the differences, met allemaal dezelfde mensen en ideeen kom je niet verder. Tenslotte riep hij uit: take the risk, do something. Daar kunnen we in bibliotheken naar mij mening wel eens naar luisteren.